quote1

Actualiteiten Strafrecht verplaatst naar 21 april 2023

De cursus Actualiteiten Strafrecht is verplaatst van 10 februari 2023 naar 21 april 2023. Er zijn nog plaatsen beschikbaar!

Meer informatie over de cursus Actualiteiten Strafrecht

Cursusaanbod en inschrijfmoment

Jaarlijks organiseert de Stichting in de periode van november t/m april een zestal cursussen. Deze cursussen worden steeds op vrijdag gegeven, van oudsher op de tweede vrijdag van de maand. Per cursus kunnen 5 PO-punten worden behaald. De inschrijving gaat traditiegetrouw open op de derde woensdag van september om 10:00 uur ’s ochtends.

Bekijk het cursusaanbod

De cursuslocatie voor het cursusjaar 2022/2023 is het Van Der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk

Verbintenissenrecht (Ontbinding, stelplicht en bewijslast)

Vrijdag 14 april 2023
Docent: prof. mr. H.B. (Bart) Krans

Professor Krans is als hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht verbonden aan Leiden Law School. Voorheen was hij als hoogleraar Privaatrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Op deze cursusdag worden twee verdiepingscursussen verzorgd. In de ochtend staat het onderwerp ontbinding van overeenkomsten centraal. De middagsessie is gewijd aan verdeling van steplicht en bewijslast in het civiele recht.

Meer informatie over de cursus Verbintenissenrecht

Actualiteiten Strafrecht

Vrijdag 21 april 2023
Docent: prof. mr. dr. K.K. (Kai) Lindenberg

Professor Lindenberg is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, commissielid ‘NoorderRecht’ (samenwerkingsverband tussen de Faculteit Rechtsgeleerdheid RUG en de Rechtbank Noord-Nederland), lid van de Opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid en auteur van Tekst & Commentaar Strafrecht. In deze cursus zullen de actualiteiten op het gebied van het strafrecht worden besproken.

Meer informatie over de cursus Actualiteiten Strafrecht