quote1

Coronamaatregelen

Cursussen zullen, behoudens andersluidend bericht aan de deelnemers van de betreffende cursus, vooralsnog fysiek plaatsvinden op de cursuslocatie Van der Valk Wolvega-Heerenveen. Het is niet mogelijk de cursussen digitaal te volgen.
Tijdens de cursussen worden de actueel geldende richtlijnen van de overheid gevolgd. De cursus vindt plaats in een ruime, goed geventileerde zaal, waar deelnemers een plek kunnen kiezen op voldoende afstand van elkaar.

De cursus Actualiteiten arbeidsrecht is in verband met de quarantaineplicht van de docent verplaatst naar 13 mei 2022.

Cursusaanbod

Jaarlijks organiseert de Stichting in de periode van november t/m april een zestal cursussen. Deze cursussen worden steeds op vrijdag gegeven, van oudsher op de tweede vrijdag van de maand. Per cursus kunnen 5 PO-punten worden behaald.

Bekijk het cursusaanbod

De cursuslocatie voor het cursusjaar 2022/2023 is het Van Der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk

Actualiteiten Arbeidsrecht

Vrijdag 13 mei 2022
Docent: Prof. mr. dr. A.R. Houweling

In deze cursus zullen de actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht worden besproken. Aan de orde komen in ieder geval: kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, corona-rechtspraak, Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, overgang van onderneming en ontslagrecht.

Meer informatie over de cursus Actualiteiten Arbeidsrecht

Cursusjaar 2022/2023

Vanaf de zomer 2022 treft u op onze website de nieuwe cursussen voor het seizoen 2022-2023. We houden u op de hoogte!

Cursusaanbod 2022-2023