quote1

Coronamaatregelen

De cursussen zullen vooralsnog enkel fysiek doorgang vinden op de cursuslocatie Van der Valk Groningen-Hoogkerk. Het is niet mogelijk de cursussen digitaal te volgen.

Tijdens de cursussen worden de actueel geldende richtlijnen van de overheid gevolgd. De cursussen vinden plaats in een ruime, goed geventileerde zaal, waar deelnemers een plek kunnen kiezen op voldoende afstand van elkaar.

Indien en voor zover eventuele overheidsmaatregelen tot een andere werkwijze nopen, zal de Stichting de cursisten tijdig informeren.

Cursusaanbod en inschrijfmoment

Jaarlijks organiseert de Stichting in de periode van november t/m april een zestal cursussen. Deze cursussen worden steeds op vrijdag gegeven, van oudsher op de tweede vrijdag van de maand. Per cursus kunnen 5 PO-punten worden behaald. De inschrijving gaat traditiegetrouw open op de derde woensdag van september (21 september a.s.) om 10:00 uur ’s ochtends.

Bekijk het cursusaanbod

De cursuslocatie voor het cursusjaar 2022/2023 is het Van Der Valk Hotel Groningen-Hoogkerk

Personen & Familierecht (Alimentatierecht en -rekenen)

Vrijdag 11 november 2022
Docent: mr. A.R. (Agnes) van Wieren

Mr. Van Wieren zal u in deze verdiepingscursus over alimentatierecht en -rekenen volledig bijpraten over de laatste actualiteiten en het alimentatierekenen. Naast theorie en recente rechtspraak wordt er ook gerekend aan de hand van een complexe casus, waar veel van de besproken theorie in is verwerkt. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en interactie.

Meer informatie over de cursus Alimentatierecht en -rekenen

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

Vrijdag 9 december 2022
Docent: mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen

Mr. Venhuizen, senior raadsheer bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, zal u tijdens deze cursus bijpraten over de procesrechtelijke actualiteiten van het afgelopen jaar. Nieuwe wendingen in jurisprudentie, wetgeving of literatuur, maar ook de vaste jurisprudentie, die voor de advocaat dagelijks actueel is, komen aan bod. De praktische bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk staat voorop.

Meer informatie over de cursus Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht