Actualiteiten Arbeidsrecht

155,00

Actualiteiten Arbeidsrecht

In deze cursus zullen de actualiteiten behandeld worden, waarbij de docenten het bredere thema van het arbeidsrecht betrekken. De meest recente ontwikkelingen, jurisprudentie en wetgeving zullen worden behandeld.

Docenten
Mr.  Dr. J.P.H. (Johan) Zwemmer en mr. M. (Marko) Jovović

Johan Zwemmer is advocaat bij Stibbe en universitair docent bij de vakgroep arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam. In 2012 promoveerde hij op zijn proefschrift ‘Pluraliteit van werkgeverschap’. Hierin onderzocht hij de inhoud en betekenis van het werkgeverschap in situaties waarin aan de kant van de werkgever gelijktijdig of opvolgend verschillende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dat kan het gevolg zijn van de met de werknemer gemaakte contractuele afspraken (uitzending, detachering en payrolling), het groepslidmaatschap van de werkgever, de overgang van de onderneming waarin de werknemer werkzaam is en/of de juridische fusie of splitsing van de werkgever. Zwemmer heeft uitgebreide ervaring op het gebied van advisering over diverse arbeidsrechtelijke kwesties waaronder flexibele arbeidsrelaties en het raakvlak tussen arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Hij publiceert in tijdschriften en is co-auteur en redacteur van meerdere arbeidsrechtelijke boeken en tijdschriften.

Marko Jovović  is eveneens advocaat bij Stibbe. Hij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Hij houdt zich bezig met adviseren en procederen op het gebied van meerdere arbeidsrechtelijke kwesties, zoals het individuele arbeidsrecht en de raakvlakken daarvan met het ondernemingsrecht en medezeggenschapsrecht. Mr. Jovović publiceert regelmatig op verscheidene arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Datum
Vrijdag 10 januari 2020
Let op: deze cursus start om 12:45 uur (i.p.v. 10:00 uur) en duurt tot 17:00 uur! Vanaf 12:00 uur is de ontvangst met lunch.

 

18 op voorraad

Categorie: