Personen- en Familierecht 2

199,00

Personen- en familierecht 2

(Vermogensafwikkeling)

n deze cursus wordt aandacht besteed aan de actuele ontwikkelingen op het gebied van de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap en de verrekening en verdeling betreffende het vermogen bij huwelijkse voorwaarden, alsmede de afwikkeling van vermogen bij samenwoners als gevolg van scheiding. Elke familierechtadvocaat zal inmiddels bekend zijn met de uitspraken van de Hoge Raad van 2019 over de vergoedingsrechten bij gehuwden en samenwoners. Maar het blijft lastig. Daarom ook bijzondere aandacht aan de afhandeling van vergoedingsrechten.

Voorts wordt stilgestaan bij de draagplicht van schulden waaronder de regeling omtrent afwijking van een gelijke draagplicht van gemeenschapsschulden bij echtscheiding. Uiteraard komen ook aan de orde enige specifieke gevolgen van de sinds 2018 als hoofdstelsel geldende beperkte gemeenschap van goederen. Wat betreft echtgenoten gehuwd onder huwelijkse voorwaarden zal met name aandacht besteed worden aan het finaal verrekenbeding en de afwikkeling ervan indien sprake is van uitgezonderd vermogen.
Uiteraard vindt dit alles plaats mede aan de hand van de meest recente rechtspraak.

Met speciale aandacht voor:

  • Vergoedingsrechten bij huwelijk of samenwoning: wel of niet?
  • Periodiek of finaal verrekenbeding: wel of geen vordering?
  • Verdeling door de rechter: wat en hoe?
  • Beperkte gemeenschap van goederen: wel of niet privé?
  • Draagplicht van schulden: wie en voor hoeveel?
  • Eenvoudige gemeenschap en schulden: ja of nee?
  • Algemene vermogensrecht bij samenwoners; ja/nee?

Aantal PO-punten: 5

Docent
mr. B. (Bart) Breederveld

Bart Breederveld is advocaat en adviseur , gespecialiseerd in het huwelijksvermogens- en erfrecht. Hij is tevens verbonden aan rechtenfaculteit van de VU, alwaar hij onder meer het huwelijksvermogensrecht en het goederenrecht doceert. Als raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag wordt hij regelmatig betrokken bij complexe verreken- en verdelingszaken. Bart Breederveld doceert voor diverse onderwijs instellingen en wordt regelmatig verzocht als (bindend) adviseur op te treden in geschillen betreffende het vermogen. Ook publiceert hij regelmatig in de vaktijdschriften. In 2008 is hij gepromoveerd op een proefschrift over de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap bij scheiding.

Datum
Vrijdag 10 maart 2023.

Tijd
Van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Deze cursus wordt gegeven in het  Van der Valk Groningen-Hoogkerk
Klik hier voor meer informatie en de routebeschrijving.

Uitverkocht

Categorie: