Strafrecht

155,00

Strafrecht

In deze cursus zal worden stilgestaan bij de actualiteiten en worden tips uit de praktijk gegeven die bruikbaar zijn voor uw eigen praktijk. Er is ruimte voor discussie en het delen van ervaringen.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:
  • actuele rechtspraak
  • ontwikkelingen rond artikel 5/6 WVW en het wetsvoorstel strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten
  • waarborgen bij onderzoeken drugs/alcohol  en de oriëntatiepunten
  • zedenzaken (sexting, misbruik seksueel beeldmateriaal)
  • slachtofferrechten grenzen aan verstrekken dossiers aan benadeelde partijen
  • artikel 36 Sv en de ontwikkelingen
  • artikel 13b OW verhouding strafrecht / bestuursrecht

Docent
Mr. M.R.M. Schaap

Mr. Schaap, is werkzaam bij De Haan strafrechtadvocaten te Groningen. Zij heeft de specialistenopleiding aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen gevolgd. Voordat zij advocaat werd is zij werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie. Naast haar werk in de advocatuur treedt zij regelmatig op als (gast)docent strafrecht op de Hanzehogeschool te Groningen. Mr. Schaap is tevens bestuurslid van de Nederlandse Vereniging Van Strafrechtadvocaten (NVSA).

Datum
11 september 2020

Tijd
Van 10:00 uur tot 16:00 uur. Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk hotel Spier-Dwingeloo
Oude Postweg 8
9417 TG Spier

Bekijk hier de route

Uitverkocht

Categorie: