Verbintenissenrecht (eerder verplaatst ivm coronamaatregelen)

170,00

Verbintenissenrecht

Het ochtendgedeelte zal worden besteed aan de zogenaamde ‘remedies’, oftewel de mogelijkheden en onmogelijkheden die partijen ten dienste staan om te ageren uit hoofde van wanprestatie, de voor- en nadelen (materieel en processueel) van de diverse mogelijkheden en de daarbij behorende risico’s. In het middaggedeelte zal de buitencontractuele aansprakelijkheid centraal staan, met een accent op de ontwikkeling van kwalitatieve aansprakelijkheden, en kwesties van causaliteit en schadebegroting.

Docent
Mr. dr. drs. M. Kremer

Mert Kremer is sinds 1998 advocaat bij Trip Advocaten & Notarissen en sinds 2006 werkzaam als raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam. Hij is eerder werkzaam geweest als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Privaatrecht van de RUG, gepromoveerd op het civiele bewijsrecht – en in het verlengde daarvan – ook bewerker van het SDU-commentaar bij de algemene bepalingen van het bewijsrecht. In zijn eigen beroepspraktijk heeft hij zich in eerste instantie met name toegelegd op het verzekerings-en aansprakelijkheidsrecht, en later ook op het tuchtrecht (medisch tuchtrecht, advocatuurlijk en notarieel tuchtrecht) en de daarbij behorende dienstenaansprakelijkheden.

Aantal PO-punten: 5

Datum
Vrijdag 26 november 2021

Tijd
Van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:15 uur.

Locatie
Deze cursus wordt gegeven in het Van der Valk Hotel Wolvega-Heerenveen.
Klik hier voor meer informatie en de routebeschrijving.

3 op voorraad

Categorie: