Actualiteiten Arbeidsrecht

(eerder verplaatst ivm coronamaatregelen)

Datum/tijd
Vrijdag 1 oktober 2021 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:15 uur.

Locatie
Van der Valk Wolvega-Heerenveen

Aantal PO-punten: 5

Docent
Mr. E . de Bock

Mr. de Bock is advocaat bij Houthoff. Sinds 2016 is Edward de Bock benoemd tot lid van het bestuur van Houthoff en hij bekleedt sinds 2017 de functie van managing partner. Edward de Bock is gespecialiseerd in arbeidsrecht en pensioenrecht, met name in arbeidsrecht en pensioenrechtelijke aspecten van fusies, overnames en joint ventures. Hij adviseert en procedeert over het medezeggenschapsrecht, de wet op de individuele en collectieve pensioenen en het arbeidsrecht, waaronder de wet op de individuele en collectieve beëindiging van het dienstverband. Edward de Bock is één van Nederlands leidende specialisten op het gebied van beloning van bestuurders en ontslag van bestuurders en bestuurders.

Edward de Bock is hoofd van het Employment & Pensions Team van Houthoff. Hij is lid van de Amsterdamse en Rotterdamse Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten en de International Pension and Employee Benefits Lawyers Association. Hij publiceert en doceert regelmatig over arbeids- en pensioenrecht bij verschillende instellingen, universiteiten en voor de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Onderwerp
In deze cursus zullen de actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht worden behandeld.

Meld je aan voor de cursus →

Consumentenkoop

(eerder verplaatst ivm coronamaatregelen)

Datum/tijd
Vrijdag 15 oktober 2021 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:15 uur.

Locatie
Van der Valk Wolvega-Heerenveen

Aantal PO-punten: 5

Docent
Mr. F.J. de Vries

Mr. F.J. de Vries is senior-raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en redacteur van het NTBR. In 2016 verscheen van zijn hand De overeenkomst in het algemeen, Mon BW B54. Hij geeft het keuzevak koop in het kader van de beroepsopleiding advocatuur. Hij heeft onlangs in het NTBR twee artikelen gepubliceerd over non-conformiteit.

Onderwerp
Procedures over koopovereenkomsten komen veel voor. Iedere advocaat, werkzaam in de algemene praktijk, zal wel een of meer zaken over een koopovereenkomst in de kast hebben hangen. Anders dan je zou denken bij veel voorkomende problemen, is het kooprecht, bijvoorbeeld over conformiteit, lastig in kaart te brengen. In deze cursus gaat het vooral om de consumentenkoop: over onder meer de rechten van de koper bij op afstand gesloten overeenkomsten en bij buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomsten, het verbod om van aanvullend recht af te wijken, non-conformiteit en de klachtplicht, de hiërarchie van remedies bij non-conformiteit, etc. Ook zal aandacht worden besteed aan non-conformiteit bij de verkoop van woningen, wat niet een consumentenkoop is, maar een onderwerp betreft dat voor de rechtspraktijk erg belangrijk is.

Meld je aan voor de cursus →

 

Verbintenissenrecht

(eerder verplaatst ivm coronamaatregelen)

Datum/tijd
Vrijdag 26 november 2021 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:15 uur.

Locatie
Van der Valk Wolvega-Heerenveen

Aantal PO-punten: 5

Docent
Mr. dr. drs. M. Kremer

Mert Kremer is sinds 1998 advocaat bij Trip Advocaten & Notarissen en sinds 2006 werkzaam als raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam. Hij is eerder werkzaam geweest als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Privaatrecht van de RUG, gepromoveerd op het civiele bewijsrecht – en in het verlengde daarvan – ook bewerker van het SDU-commentaar bij de algemene bepalingen van het bewijsrecht. In zijn eigen beroepspraktijk heeft hij zich in eerste instantie met name toegelegd op het verzekerings-en aansprakelijkheidsrecht, en later ook op het tuchtrecht (medisch tuchtrecht, advocatuurlijk en notarieel tuchtrecht) en de daarbij behorende dienstenaansprakelijkheden.

Onderwerp
Het ochtendgedeelte zal worden besteed aan de zogenaamde ‘remedies’, oftewel de mogelijkheden en onmogelijkheden die partijen ten dienste staan om te ageren uit hoofde van wanprestatie, de voor- en nadelen (materieel en processueel) van de diverse mogelijkheden en de daarbij behorende risico’s. In het middaggedeelte zal de buitencontractuele aansprakelijkheid centraal staan, met een accent op de ontwikkeling van kwalitatieve aansprakelijkheden, en kwesties van causaliteit en schadebegroting.

Meld je aan voor de cursus →

Personen- en familierecht

Datum/tijd
Vrijdag 12 november 2021 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Zwolle

Aantal PO-punten: 5

Docent
Mr. A.N. Labohm

Mr. Labohm is senior raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag. Alexander Labohm is een veelgevraagd docent op het gebied van het familierecht en hij publiceert regelmatig op het gebied van familierecht.

Onderwerp

Wat is de verbinding tussen de uitleg van een familierechtelijke overeenkomst en de echtscheiding van de ondernemer? Voor de ondernemer is het sterk aan te bevelen om te trouwen onder het maken van huwelijkse voorwaarden. Als er sprake is van huwelijkse voorwaarden dan is de uitleg van de huwelijkse voorwaarden op basis van de Haviltex methode relevant.

Het algemene vermogensrecht is voor de familierechter en de familierechtadvocaat van belang. Wanneer komt een overeenkomst tot stand? Wat is de inhoud van de overeenkomst? Kan nakoming worden gevorderd van de overeenkomst? Vele vragen zijn denkbaar.

In het ochtend gedeelte van de cursus komen de navolgende onderwerpen aan de orde:

 • Algemene regels van uitleg van rechtshandelingen
 • Uitleg van huwelijkse voorwaarden
 • Uitleg van echtscheidingsconvenanten
 • Uitleg van samenlevingscontracten
 • Uitleg van testamenten

De ondernemer en echtscheiding is vaak juridisch gezien het moeilijkste onderdeel van de echtscheidingspraktijk. Dit geldt zowel voor de advocaat als voor de rechter. Het familierecht en het ondernemingsrecht komen in een echtscheidingsprocedure van de ondernemer bij elkaar. Wat wordt in bedrijfseconomische zin onder een onderneming verstaan? Wie is in fiscaalrechtelijke zin ondernemer? Wat moet worden gewaardeerd de aandelen in de BV of de in de BV gedreven onderneming. Welke bedragen kunnen aan de onderneming worden onttrokken zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Wat is de betekenis van de economische werkelijkheid in het familierecht.? In het ondernemingsrecht wordt veel aandacht besteed aan het leerstuk van de economische werkelijkheid. De advocaat en de rechter dienen bij de vaststelling van de draagkracht van de ondernemer inzicht te hebben in bedrijfseconomische en fiscale vraagstukken.

In het middag gedeelte gaan wij in op de navolgende onderwerpen:

 • Eenmanszaak, personenvennootschap en besloten vennootschap.
 • Waardering van ondernemingsvermogen in het kader van verdeling van een gemeenschap of een periodiek verrekenbeding.
 • De financiering van de echtscheiding van de ondernemer.
 • De draagkracht van de ondernemer inzake onderhoudsverplichtingen.
 • Enkele fiscale aandachtspunten.

Meld je aan voor de cursus →

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

Datum/tijd
Vrijdag 10 december 2021 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Wolvega-Heerenveen

Aantal PO-punten: 5

Docent
Mr. S.M.A.M. Venhuizen

Mr. Venhuizen werkt sinds 1985 in de rechterlijke macht. Vanaf 2001 is hij werkzaam als senior raadsheer bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast verzorgt hij al sinds 1984 juridisch onderwijs, waarbij hij zich vanaf 2001 beperkt tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Gelet op zijn ervaring op de ‘werkvloer’ weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk. Vanuit zijn directe eigen ervaring weet hij de, soms lastige, procesrechtelijke regels tot leven te brengen.

Onderwerp

In deze cursus komen de procesrechtelijke actualiteiten van de laatste voorafgaande twaalf maanden aan de orde. Dit kunnen nieuwe wendingen in jurisprudentie, wetgeving of literatuur zijn, maar ook de vaste jurisprudentie, die voor de advocaat dagelijks actueel is, komt aan bod. De praktische bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk staat voorop.

Meld je aan voor de cursus →

Actualiteiten Arbeidsrecht

Datum/tijd
Vrijdag 14 januari 2022 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Wolvega-Heerenveen

Aantal PO-punten: 5

Docent
prof. mr. dr. (Ruben) A.R. Houweling

Mr. Houweling is hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Houweling is daarnaast redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland (JIN). Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP) en maakt deel uit van de kernredactie van dit blad. Hij ontwikkelde de interactieve digitale kennisbank (VAAN) AR Updates.nl en is hoofdredacteur van deze wekelijkse online update. Vanaf 2009 is Houweling als legal counsel verbonden aan DingemansVanderKind. Verder is Houweling raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Haag.

Onderwerp

In deze cursus zullen de actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht worden besproken. Aan de orde komen in ieder geval:

 • Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst (Deliveroo, Veuger/Volksbank)
 • Corona-rechtspraak (thuiswerken, vaccinatieplicht, corona-ontslag)
 • Bijzondere bedingen (Rl. Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden)
 • Overgang van onderneming (tips & tricks na Martinair/KLM)
 • Ontslagrecht (van transitievergoeding tot ernstige verwijtbaarheid, van Talpa tot IIF)
 • …en nog veel, veel meer…

Meld je aan voor de cursus →

Letselschade

Datum/tijd
Vrijdag 11 februari 2022 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Wolvega-Heerenveen

Aantal PO-punten: 5

Docent
mr. M. Christe

Mr. Merlijn Christe is advocaat bij KBS advocaten N.V. en voert een praktijk die is toegespitst op het gezondheidsrecht. Zij adviseert en procedeert op het terrein van civiele en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren en instellingen in de gezondheidszorg. Merlijn Christe heeft ook geneeskunde gestudeerd. Daarnaast houdt zij zich bezig met de afwikkeling van letselschades bij verkeersongevallen.

Onderwerp

Tijdens de cursus worden diverse onderwerpen behandeld die relevant zijn voor zowel de algemene letselschade praktijk als medische aansprakelijkheid. In elk geval komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Actualiteiten deelgeschilprocedure: recente jurisprudentie, welke zaken lenen zich voor een deelgeschilprocedure, hoe gaat de rechter om met de kosten, beroepsmogelijkheden;
 • Actualiteiten verzoekschrift deskundigen procedure: ins en outs en praktische tips over het voorlopig deskundigenbericht: wanneer zinvol, een goede vraagstelling, hoe om te gaan met een deskundigenrapport waar uw cliënt zich niet in kan vinden;
 • Stelplicht en bewijslast in de medische aansprakelijkheid;
 • Causaal verband: waaronder de omkeringsregel, kansschade en proportionele aansprakelijkheid.

Meld je aan voor de cursus →

Strafrecht

Datum/tijd
Vrijdag 11 maart 2022 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Wolvega-Heerenveen

Aantal PO-punten: 5

Docent
mr. M. Schaap

Maartje Schaap is werkzaam als strafrechtadvocaat en partner bij Schaap strafrechtadvocaten. Zij heeft de specialistenopleiding aan Willem Pompe Instituut gevolgd. Voordat zij advocaat werd is zij werkzaam geweest bij het Openbaar Ministerie. Daarnaast is Maartje (gast)docent strafrecht aan de Hanzehogeschool en geeft zij cursussen en lezingen over onderwerpen uit het strafrecht.

Onderwerp

In deze cursus wordt met name aandacht besteed aan de actualiteiten in het strafrecht. Recente jurisprudentie zal worden besproken toegespitst op de praktijk. Waar lopen strafrechtadvocaten tegen aan en wat ervaringen van collega’s. Er is zeker ruimte voor discussie en het delen van ervaringen. De praktische bruikbaarheid van de ontwikkelingen in de rechtspraak staat voorop.

Meld je aan voor de cursus →

Actualiteiten Verbintenissenrecht

Datum/tijd
Vrijdag 8 april 2022 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Wolvega-Heerenveen

Aantal PO-punten: 5

Docent
mr. J.J. Dammingh

Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen.

Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen. Tevens treedt hij als docent op voor zowel de  Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School.

Onderwerp

U wordt ‘bijgepraat’ over de recente ontwikkelingen in het verbintenissenrecht, met een accent op het contractenrecht. De rechtspraak van de Hoge Raad staat hierbij centraal. Arresten over onder meer de volgende leerstukken zullen de revue passeren:

 • Schadevergoeding wegens wanprestatie (art. 6:74 BW).
 • Verzuim en ingebrekestelling (art. 6:82 en 83 BW).
 • Ontbinding van het contract (art. 6:265 BW).
 • Opschorting (art. 6:52 en 6:262 BW).
 • Schuldeisersverzuim (art. 6:58 BW).
 • Uitleg van contracten (Haviltex).
 • Aansprakelijkheid o.g.v. onrechtmatige daad.
 • Omvang van de schadevergoeding (afd. 6.1.10 BW).

Meld je aan voor de cursus →