Personen- en familierecht

Datum/tijd
Maandag 14 december 2020 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:15 uur.

Locatie
Van der Valk Wolvega-Heerenveen

Let op: 5 PO-punten

Docent
Mr. Margot E. Burger

Mr. Margot E. Burger is MfN-registermediator met jarenlange ervaring als familierechtadvocaat. Zij is sinds 2008 werkzaam bij Scheidingsexpert Nederland als senior adviseur Expertisecentrum. In die hoedanigheid begeleidt zij partners die ‘in goed overleg’ uit elkaar gaan bij de totale scheiding en ondersteunt zij ook andere professionals. Voorts verzorgt zij al een aantal jaren verschillende scholingsactiviteiten voor diverse professionals. Ook is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam.

Onderwerp
Tijdens de cursus wordt het wetsvoorstel “verdeling van pensioen bij scheidingen 2021” behandeld. Dit voorstel brengt de nodige veranderingen met zich mee in de afwikkeling van pensioen bij scheiding. De cursus besteedt alvast aandacht aan vragen als:

  • wat gaat er veranderen?
  • voor wie gaat de nieuwe wet gelden?
  • welke keuzes zijn er straks mogelijk?
  • is pensioenverevening straks nog mogelijk?’’

Voorts zullen tijdens de dag fiscale vraagstukken worden behandeld op het gebied van:

  • co-ouderschap en inkomensafhankelijke combinatiekorting;
  • woning onverdeeld: aftrekbaarheid hypotheekrente en alimentatie;
  • gevolgen afbouw persoonsgebonden aftrek.

Actualiteiten Burgerlijk Procesrecht

Datum/tijd
Vrijdag 11 december 2020 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:15 uur.

Locatie
Van der Valk Wolvega-Heerenveen

Let op: 5 PO-punten

Docent
Prof. mr. G. van Rijssen

Prof. mr. Van Rijssen is raadsheer in het Hof Arnhem-Leeuwarden en als bijzonder hoogleraar rechtspraak verbonden aan de Radboud Universiteit. Prof. mr. Van Rijssen publiceert regelmatig over het burgerlijk procesrecht en verzorgt ook regelmatig juridisch onderwijs voor advocaten over het burgerlijk procesrecht.

Onderwerp
In deze cursus komen de actualiteiten in het dagelijkse procesrecht in feitelijke instanties aan bod. De relevante arresten worden behandeld en worden daarbij in de context van het betreffende leerstuk, c.q. de betreffende ontwikkeling in het procesrecht geplaatst. De praktische bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk staat voorop.

Actualiteiten Arbeidsrecht

Datum/tijd
Vrijdag 1 oktober 2021 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:15 uur.

Locatie
Van der Valk Wolvega-Heerenveen

Let op: 5 PO-punten

Docent
Mr. E . de Bock

Mr. de Bock is advocaat bij Houthoff. Sinds 2016 is Edward de Bock benoemd tot lid van het bestuur van Houthoff en hij bekleedt sinds 2017 de functie van managing partner. Edward de Bock is gespecialiseerd in arbeidsrecht en pensioenrecht, met name in arbeidsrecht en pensioenrechtelijke aspecten van fusies, overnames en joint ventures. Hij adviseert en procedeert over het medezeggenschapsrecht, de wet op de individuele en collectieve pensioenen en het arbeidsrecht, waaronder de wet op de individuele en collectieve beëindiging van het dienstverband. Edward de Bock is één van Nederlands leidende specialisten op het gebied van beloning van bestuurders en ontslag van bestuurders en bestuurders.

Edward de Bock is hoofd van het Employment & Pensions Team van Houthoff. Hij is lid van de Amsterdamse en Rotterdamse Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten en de International Pension and Employee Benefits Lawyers Association. Hij publiceert en doceert regelmatig over arbeids- en pensioenrecht bij verschillende instellingen, universiteiten en voor de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Onderwerp
In deze cursus zullen de actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht worden behandeld.

Meld je aan voor de cursus →

Consumentenkoop

Datum/tijd
Vrijdag 15 oktober 2021 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:15 uur.

Locatie
Van der Valk Wolvega-Heerenveen

Let op: 5 PO-punten

Docent
Mr. F.J. de Vries

Mr. F.J. de Vries is senior-raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en redacteur van het NTBR. In 2016 verscheen van zijn hand De overeenkomst in het algemeen, Mon BW B54. Hij geeft het keuzevak koop in het kader van de beroepsopleiding advocatuur. Hij heeft onlangs in het NTBR twee artikelen gepubliceerd over non-conformiteit.

Onderwerp
Procedures over koopovereenkomsten komen veel voor. Iedere advocaat, werkzaam in de algemene praktijk, zal wel een of meer zaken over een koopovereenkomst in de kast hebben hangen. Anders dan je zou denken bij veel voorkomende problemen, is het kooprecht, bijvoorbeeld over conformiteit, lastig in kaart te brengen. In deze cursus gaat het vooral om de consumentenkoop: over onder meer de rechten van de koper bij op afstand gesloten overeenkomsten en bij buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomsten, het verbod om van aanvullend recht af te wijken, non-conformiteit en de klachtplicht, de hiërarchie van remedies bij non-conformiteit, etc. Ook zal aandacht worden besteed aan non-conformiteit bij de verkoop van woningen, wat niet een consumentenkoop is, maar een onderwerp betreft dat voor de rechtspraktijk erg belangrijk is.

Meld je aan voor de cursus →

Strafrecht

Datum/tijd
Vrijdag 3 september 2021 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:15 uur.

Locatie
Van der Valk Wolvega-Heerenveen

Let op: 5 PO-punten

Docent
Mr. G.H. (Gerlof) Meijer

Mr. Meijer is sinds 1993 rechterlijk werkzaam in het strafrecht, thans als rechter in de rechtbank Overijssel. Tot 1 januari 2016 gaf hij leiding aan de afdeling strafrecht in de toenmalige rechtbank Zwolle-Lelystad en later in de rechtbank Overijssel. Sinds 1 januari 2016 houdt hij zich alleen nog met het inhoudelijke werk bezig als voorzitter van de meervoudige strafkamer en de raadkamer.

Bekendheid verwierf Meijer door zijn optredens op de theaterplanken als eerste rechter in Nederland onder de naam “Strafrecht? Levensecht!”. Tijdens zijn theatertour in het seizoen 2019/2020 heeft hij met veel succes en belangstelling 22 theaters door het gehele land aan gedaan.

Meijer is al tientallen jaren werkzaam als docent bij onder meer het Studiecentrum Rechtspleging van de rechterlijke macht, bij de OSR, de Academie voor de Rechtspraktijk en als gastdocent bij de politieacademie. Hij is medeauteur van een aantal strafrechtelijke werken uitgebracht door Kluwer: Leerstukken Strafrecht, vormverzuimen, noodweer, Elementair Materieel Strafrecht en Elementair Formeel Strafrecht. Voor de SSR heeft Meijer meegewerkt aan het boek “De weg naar het moderne strafvonnis” dat thans wordt gebruikt voor de opleiding van strafrechters.

Onderwerp
In deze cursus zullen de actualiteiten behandeld worden, waarbij de docent ingaat op de actuele ontwikkelingen in het materiele en formele strafrecht. Wat er daaromtrent in het voorjaar van 2021 relevant is zal door mr. Meijer bijzonder worden belicht.

Meld je aan voor de cursus →

Verbintenissenrecht

Datum/tijd
Vrijdag 26 november 2021 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:15 uur.

Locatie
Van der Valk Wolvega-Heerenveen

Let op: 5 PO-punten

Docent
Mr. dr. drs. M. Kremer

Mert Kremer is sinds 1998 advocaat bij Trip Advocaten & Notarissen en sinds 2006 werkzaam als raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam. Hij is eerder werkzaam geweest als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Privaatrecht van de RUG, gepromoveerd op het civiele bewijsrecht – en in het verlengde daarvan – ook bewerker van het SDU-commentaar bij de algemene bepalingen van het bewijsrecht. In zijn eigen beroepspraktijk heeft hij zich in eerste instantie met name toegelegd op het verzekerings-en aansprakelijkheidsrecht, en later ook op het tuchtrecht (medisch tuchtrecht, advocatuurlijk en notarieel tuchtrecht) en de daarbij behorende dienstenaansprakelijkheden.

Onderwerp
Het ochtendgedeelte zal worden besteed aan de zogenaamde ‘remedies’, oftewel de mogelijkheden en onmogelijkheden die partijen ten dienste staan om te ageren uit hoofde van wanprestatie, de voor- en nadelen (materieel en processueel) van de diverse mogelijkheden en de daarbij behorende risico’s. In het middaggedeelte zal de buitencontractuele aansprakelijkheid centraal staan, met een accent op de ontwikkeling van kwalitatieve aansprakelijkheden, en kwesties van causaliteit en schadebegroting.

Meld je aan voor de cursus →