Personen- en Familierecht 1

(Alimentatierecht en -rekenen)

Datum/tijd
Vrijdag 11 november 2022 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Groningen-Hoogkerk

Aantal PO-punten: 5

Docent
mr. A.R. (Agnes) van Wieren

Agnes van Wieren is advocaat/mediator met de specialisatie familierecht en tevens is zij al zo’n tien jaar raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam. Zij geeft als praktijkdocent al jarenlang cursussen op het gebied van personen- en familierecht, in het bijzonder op het gebied van alimentatie.

Agnes van Wieren is afgestudeerd aan de RUG en is als advocaat en partner aangesloten bij Banning Advocaten in ’s-Hertogenbosch/Amsterdam. Zij adviseert, procedeert, geeft second opinions of bindende adviezen aan cliënten of collega-advocaten en/of adviseurs en alles wat daar mee te maken heeft. Ze werkt veel in complexe zaken al dan niet met ondernemers (of de partner daarvan). Niet alleen de juridische aspecten, maar ook de mens erachter is voor haar belangrijk.

Onderwerp
Na het volgen van deze verdiepingscursus over alimentatierecht en -rekenen bent u weer helemaal bijgepraat over de laatste actualiteiten en het alimentatierekenen. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en interactie. Naast theorie en recente rechtspraak wordt er ook gerekend aan de hand van een complexe casus, waar veel van de besproken theorie in is verwerkt.

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen:

  • Waar moet u aan denken bij het opnemen van afspraken over kinderalimentatie in het ouderschapsplan?
  • Is de kinderrekening nu wel of niet een goed idee?

→ Meer informatie en aanmelden

Burgerlijk Procesrecht

(Actualiteiten)

Datum/tijd
Vrijdag 9 december 2022 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Groningen-Hoogkerk

Aantal PO-punten: 5

Docent
mr. S.M.A.M. (Steven) Venhuizen

Mr. Venhuizen werkt sinds 1985 in de rechterlijke macht. Vanaf 2001 is hij werkzaam als senior raadsheer bij het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Mr. Venhuizen verzorgt daarnaast al sinds 1984 juridisch onderwijs, waarbij hij zich vanaf 2001 beperkt tot het burgerlijk procesrecht. Op dat terrein verzorgt hij thans een breed scala aan cursussen. Gelet op zijn ervaring op de ‘werkvloer’ weet hij daarbij de theorie op een onderhoudende manier in verbinding te brengen met de praktijk. Vanuit zijn directe eigen ervaring weet hij de, soms lastige, procesrechtelijke regels tot leven te brengen.

Onderwerp
In deze cursus komen de procesrechtelijke actualiteiten van de laatste voorafgaande twaalf maanden aan de orde. Dit kunnen nieuwe wendingen in jurisprudentie, wetgeving of literatuur zijn, maar ook de vaste jurisprudentie, die voor de advocaat dagelijks actueel is, komt aan bod.

De praktische bruikbaarheid voor de dagelijkse praktijk staat voorop.

→ Meer informatie en aanmelden

Arbeidsrecht

(Actualiteiten)

Datum/tijd
Vrijdag 13 januari 2023 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Groningen-Hoogkerk

Aantal PO-punten: 5

Docent
prof. mr. dr. A.R. (Ruben) Houweling

Mr. Houweling is hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Houweling is daarnaast redactielid van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties (ArA) en (hoofd)redacteur van het jurisprudentieblad Jurisprudentie in Nederland (JIN). Hij is mede-oprichter van het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP) en maakt deel uit van de kernredactie van dit blad. Hij ontwikkelde de interactieve digitale kennisbank (VAAN) AR Updates.nl en is hoofdredacteur van deze wekelijkse online update. Vanaf 2009 is Houweling als legal counsel verbonden aan DingemansVanderKind. Verder is Houweling raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Haag en kroonlid van de SER.

Onderwerp
In deze cursus zullen de actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht worden besproken.

→ Meer informatie en aanmelden

Strafrecht

(Actualiteiten)

Datum/tijd
Vrijdag 21 april 2023 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Groningen-Hoogkerk

Aantal PO-punten: 5

Docent
prof. mr. dr. K.K. (Kai) Lindenberg

Professor Lindenberg is hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, commissielid ‘NoorderRecht’ (samenwerkingsverband tussen de Faculteit Rechtsgeleerdheid RUG en de Rechtbank Noord-Nederland), lid van de Opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid en auteur van Tekst & Commentaar Strafrecht.

Onderwerp
In deze cursus zullen de actualiteiten op het gebied van het strafrecht worden besproken.

→ Meer informatie en aanmelden

Personen- en Familierecht 2

(Vermogensafwikkeling)

Datum/tijd
Vrijdag 10 maart 2023 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Groningen-Hoogkerk

Aantal PO-punten: 5

Docent
mr. B. (Bart) Breederveld

Bart Breederveld is advocaat en adviseur , gespecialiseerd in het huwelijksvermogens- en erfrecht. Hij is tevens verbonden aan rechtenfaculteit van de VU, alwaar hij onder meer het huwelijksvermogensrecht en het goederenrecht doceert. Als raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag wordt hij regelmatig betrokken bij complexe verreken- en verdelingszaken. Bart Breederveld doceert voor diverse onderwijs instellingen en wordt regelmatig verzocht als (bindend) adviseur op te treden in geschillen betreffende het vermogen. Ook publiceert hij regelmatig in de vaktijdschriften. In 2008 promoveerde hij op een proefschrift over de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap bij scheiding.

Onderwerp
In deze cursus wordt aandacht besteed aan de actuele ontwikkelingen op het gebied van de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap en de verrekening en verdeling betreffende het vermogen bij huwelijkse voorwaarden, alsmede de afwikkeling van vermogen bij samenwoners als gevolg van scheiding.

Voorts wordt stilgestaan bij de draagplicht van schulden waaronder de regeling omtrent afwijking van een gelijke draagplicht van gemeenschapsschulden bij echtscheiding.

→ Meer informatie en aanmelden

Verbintenissenrecht

(Ontbinding, stelplicht en bewijslast)

Datum/tijd
Vrijdag 14 april 2023 van 09:45 uur tot 16:00 uur.
Ontvangst vanaf 09:30 uur.

Locatie
Van der Valk Groningen-Hoogkerk

Aantal PO-punten: 5

Docent
prof. mr. H.B. (Bart) Krans

Professor Krans is sinds medio augustus 2016 als hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht verbonden aan Leiden Law School. Daarvoor was hij als hoogleraar Privaatrecht verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Krans is geïnteresseerd in burgerlijk procesrecht, contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht. Zijn interesse gaat daarbij onder meer uit naar de Europeanisering van het burgerlijk procesrecht en de verhouding tussen materieel burgerlijk recht en procesrecht.

Krans is vaste annotator voor de Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Tevens maakt Krans deel uit van de redacties van Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, Tekst & Commentaar Vermogensrecht, de boekenserie Studiereeks Burgerlijk Recht en is hij lid van de adviesraad van het Belgische Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR).

Onderwerp
Op deze cursusdag worden twee verdiepingscursussen verzorgd. In de ochtend staat het onderwerp ontbinding van overeenkomsten centraal. De middagsessie is gewijd aan verdeling van steplicht en bewijslast in het civiele recht.

→ Meer informatie en aanmelden