Plaats en tijd

De cursussen beginnen om 10.00 uur met uitzondering van de cursus Familie- en Jeugdrecht, welke cursus een kwartier eerder begint en een kwartier later eindigt. De cursus Arbeidsrecht start om 12:45 uur en duurt tot 17:00 uur. Vanaf 12:00 is de ontvangst met lunch. U wordt verzocht om circa een kwartier van tevoren aanwezig te zijn. Een cursus eindigt in principe om 16:00 uur. Houdt u er echter wel rekening mee dat een cursus kan uitlopen! De locatie heeft eigen parkeergelegenheid. Op de website vindt u de routebeschrijving naar Van der Valk Hotel Spier-Dwingeloo.
Zoals op de website staat vermeld, zullen alle cursussen gehouden worden in:

Van der Valk Hotel Spier- Dwingeloo
Oude Postweg 8
9417 TG Spier
tel. 0593-564 800
www.hotelspier.nl

Kom op tijd

U dient in ieder geval 15 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn, zodat op tijd kan worden begonnen met de cursus en de cursisten niet binnen druppelen, hetgeen voor de betreffende docent(e) storend kan zijn.

Factuur

Het cursusgeld bedraagt € 155,- per cursus. Over het cursusgeld is geen BTW verschuldigd. Het cursusgeld dient 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Bij gebreke van betaling ontvangt u geen certificaat en derhalve geen punten van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het IBAN waar u het lesgeld naar kunt overboeken is NL61ABNA0452456932 bij de ABN-AMRO te Groningen ten name van “de Stichting der Vier Voormalige Noordelijke Balies”, onder vermelding van uw eigen naam en de door u te volgen cursus.

Annulering

Kosteloos annuleren is mogelijk. Dit dient schriftelijk te gebeuren, tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus. Indien u later dan 14 dagen voor aanvang van de cursus annuleert bent u het gehele cursusgeld verschuldigd. Het is mogelijk een vervanger te sturen, mits dit een kantoorgenoot betreft én u de Stichting tevoren van de vervanging schriftelijk of per e-mail op de hoogte heeft gesteld. 
De Stichting stelt het op prijs dat annuleringen zo snel als mogelijk kenbaar worden gemaakt. Dat maakt het immers mogelijk om mensen die niet direct geplaatst zijn alsnog in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de cursus.

De Stichting is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook, in geval van annulering veroorzaakt door de docent of de locatie.

Geen mobiele telefoons

Wij verzoeken u nadrukkelijk gedurende het onderwijs uw mobiele telefoon in het cursuslokaal uit te zetten. De ervaring leert, dat dit door velen en met name door de docenten, als hinderlijk wordt ervaren. Tenslotte bent u er ook om onderwijs te volgen en niet om allerlei zaken alsnog (telefonisch) te regelen.

Cursusmateriaal

Indien mogelijk zal vooraf per e-mail het cursusmateriaal worden toegezonden. Zo niet dan zal op de cursus cursusmateriaal worden uitgereikt.