Personen- en familierecht

170,00

Personen- en familierecht

Wat is de verbinding tussen de uitleg van een familierechtelijke overeenkomst en de echtscheiding van de ondernemer? Voor de ondernemer is het sterk aan te bevelen om te trouwen onder het maken van huwelijkse voorwaarden. Als er sprake is van huwelijkse voorwaarden dan is de uitleg van de huwelijkse voorwaarden op basis van de Haviltex methode relevant.

Het algemene vermogensrecht is voor de familierechter en de familierechtadvocaat van belang. Wanneer komt een overeenkomst tot stand? Wat is de inhoud van de overeenkomst? Kan nakoming worden gevorderd van de overeenkomst? Vele vragen zijn denkbaar.

In het ochtend gedeelte van de cursus komen de navolgende onderwerpen aan de orde:

  • Algemene regels van uitleg van rechtshandelingen
  • Uitleg van huwelijkse voorwaarden
  • Uitleg van echtscheidingsconvenanten
  • Uitleg van samenlevingscontracten
  • Uitleg van testamenten

De ondernemer en echtscheiding is vaak juridisch gezien het moeilijkste onderdeel van de echtscheidingspraktijk. Dit geldt zowel voor de advocaat als voor de rechter. Het familierecht en het ondernemingsrecht komen in een echtscheidingsprocedure van de ondernemer bij elkaar. Wat wordt in bedrijfseconomische zin onder een onderneming verstaan? Wie is in fiscaalrechtelijke zin ondernemer? Wat moet worden gewaardeerd de aandelen in de BV of de in de BV gedreven onderneming. Welke bedragen kunnen aan de onderneming worden onttrokken zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Wat is de betekenis van de economische werkelijkheid in het familierecht.? In het ondernemingsrecht wordt veel aandacht besteed aan het leerstuk van de economische werkelijkheid. De advocaat en de rechter dienen bij de vaststelling van de draagkracht van de ondernemer inzicht te hebben in bedrijfseconomische en fiscale vraagstukken.

In het middag gedeelte gaan wij in op de navolgende onderwerpen:

  • Eenmanszaak, personenvennootschap en besloten vennootschap.
  • Waardering van ondernemingsvermogen in het kader van verdeling van een gemeenschap of een periodiek verrekenbeding.
  • De financiering van de echtscheiding van de ondernemer.
  • De draagkracht van de ondernemer inzake onderhoudsverplichtingen.
  • Enkele fiscale aandachtspunten.

Aantal PO-punten: 5

Docent

Mr. A.N. Labohm

Mr. Labohm is senior raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag. Alexander Labohm is een veelgevraagd docent op het gebied van het familierecht en hij publiceert regelmatig op het gebied van familierecht.

Datum

Vrijdag 12 november 2021

Tijd
Van 09.45 uur tot16.00 uur
Ontvangst 09:30 uur.

Locatie
Deze cursus wordt gegeven in het Van der Valk Hotel Zwolle.
Klik hier voor meer informatie en de routebeschrijving.

22 op voorraad

Categorie: